سوئیچ سیسکو WS-C2960X-24TD-L سوییچ شبکه سیسکو 2960X-24TD-L فروش خرید سوئیچ 24 پورت 2960X 24 TDL
سوئیچ سیسکو WS-C2960X-24TD-L سوییچ شبکه سیسکو 2960X-24TD-L فروش خرید سوئیچ 24 پورت 2960X 24 TDL
سوئیچ سیسکو WS-C2960X-24TD-L سوییچ شبکه سیسکو 2960X-24TD-L فروش خرید سوئیچ 24 پورت 2960X 24 TDL
سوئیچ سیسکو WS-C2960X-24TD-L سوییچ شبکه سیسکو 2960X-24TD-L فروش خرید سوئیچ 24 پورت 2960X 24 TDL

سوئیچ سیسکو WS-C2960X-24TD-LWS-C2960X-24TD-L


سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960X-24TD-L دارای 24 عدد پورت شبکه  با سرعت 10/100/1000 به همراه دو عدد پورت آپلینک 10G SFP+ میباشد.