سوئیچ سیسکو WS-C3750-24PS-S سوییچ شبکه سیسکو 3750-24PS-S فروش خرید سوئیچ 48 پورت 3750 24 PS
سوئیچ سیسکو WS-C3750-24PS-S سوییچ شبکه سیسکو 3750-24PS-S فروش خرید سوئیچ 48 پورت 3750 24 PS
سوئیچ سیسکو WS-C3750-24PS-S سوییچ شبکه سیسکو 3750-24PS-S فروش خرید سوئیچ 48 پورت 3750 24 PS
سوئیچ سیسکو WS-C3750-24PS-S سوییچ شبکه سیسکو 3750-24PS-S فروش خرید سوئیچ 48 پورت 3750 24 PS

سوئیچ سیسکو WS-C3750-24PS-SWS-C3750-24PS-S


سوئیچ سیسکو مدل  WS-C3750-24PS-S برای کاربردهای سازمانی طراحی شده است. سوئیچ سیسکو 3750-24PS-S قابلیت ترکیب با سایر سوئیچ های سیسکو (stacking) را دارد. از طریق استک کردن، چند سری از سوئیچ سیسکو 3750 مانند یک سوئیچ با تعداد پورتهای بالا عمل میکنند. سوئیچ سیسکو سری 3750 دو نوع مختلف از IOS سیسکو را پشتیبانی میکند: مدل IP Base و مدل IP Services. هر کدام از این دو نسخه از سیستم عامل دارای یک سری سرویسهایی هستند که بر روی آنها فعال شده است. برای مثال مدل IP Base که به همراه سوئیچ سیسکو WS-C3750 24PS-S ارسال میشود ویژگیهایی مانند کیفیت سرویس در لایه آی پی (QoS)، محدود کردن ترافیک کاربران و سایر امکانات را پستیبانی میکند.