ضمن خوش آمدگویی به آگاهی می رساند سامانه رسیدگی به شکایات فعال است و شما مشتری عزیز می‌توانید شکایت و انتقاد خود را در آن ثبت کنید.

چنان‌چه از نحوه ارائه خدمات در زمینه‌های نقض قوانین، کوتاهی یا عدم انجام وظیفه، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات شکایتی دارید؛ می‌توانید آن را در سامانه ثبت شکایات ثبت کرده تا وفق مقررات به آن رسیدگی و پاسخ لازم ارایه شود.